Обща информация и инфраструктура

13/12/2010
Територия - 570 037 дка.
Брой населени места - 27
Брой жители - 38 761
Административен център - гр. Дулово

Община Дулово е разположена в източната част на Дунавската равнина и обхваща най-северната част от Лудогорието. Общината е в границите на област Силистра и Североизточен район за планиране с център гр.Варна. Община Дулово граничи с общините: Исперих; Каолиново; Тервел; Силистра; Главиница; Ситово и Алфатар. Община Дулово е втората по големина в Силистренска област и на 51-во място в Република България. В общината има добре изградена комуникационна мрежа.