Историческа справка

13/12/2010

Историческа справка

Първото писмено сведение за град Дулово датира от 1573 година.
Намерено е в турско-арабски документ, който се съхранява в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Близо до сегашния град е имало селище Алан Бахча (Видна градина). Преди Освобождението тук се заселват български семейства от Преславско. След нееднократното му опожаряване оцелелите жители основават селището Аккадънлар (Бели кадъни). От 1878 до 1940 година около четири десетилетия то е в границите на българската държава, а през останалото време - в пределите на Румъния. През 1940 г. по силата на Крайовската спогодба е отново е част от България. След 1942 е преименувано Дулово на името на славната българска династия Дуло, към която принадлежат Авитохол, Ирник, Кубрат, Безмер, Аспарух, Тервел и Север.
С указ на Народното събрание от 31.01.1960 г. Дулово е обявено за град.

Средновековна крепост до с. Скала

Ранно-средновековната българска крепост до с. Скала е разположена на източната тераса на суходолието Канагьол в миналото р. Дристра. Крепостта е охранявала древния път /в античността свързващ гр. Дурасториум с Марцианапол/, а през средновековието /Първото Българско царство/ свързващ Дръстър /дн. Силистра/ със столиците Плиска и Велики Преслав. Археологическите изследвания са издадени в книгата "Скала - крепост от X-XI век" изд. на БАН, изд-во "проф. М. Дринов София, 1998г. от авторите доц. д-р по история Г. Атанасов и н.с. В. Йотов.

Ранносредновековна крепост "Картал кале" до с.Руйно

Ранносредновековната българска крепост е разположенана десния бряг на суходолието "Сребренска река". Крепостта има само един вход по подобие на крепостта "Царевец". Чрез археологически сондажи са намерени апликации, остриета на стрели и копия, монети, керамични съдове и др. Международната археологическа експедиция ръководена от доц. Г. Атанасов и проф. д-р на ист. науки Николай Русев от Кишиневския унивеситет откри крепостни стени , жилище(аули), накити, кръстове, монети, земеделски сечива, кухненски прибори и др.

Средновековна крепост до с.Окорш

Ранносредновековната българска крепост (от Първата Българска държава) е разположена на източната тераса на пресъхналата река Сребренска. Няколкогодишните археологически изследвания на доц. д-р Г. Атанасов доказаха богата материална култура на местното население през X-XI век. Намерени са уникални археологически находки.

Историческа местност "Аязмото" с.Руйно

В местността се намира средновековна българска крепост от IX-XI век, охранявала древния стратегически път между столиците Плиска и Велики Преслав с р.Дунав.
Местността е свързана и с пребиваването на мюсюлманския светец Демир Баба(железният баща) в средата на XVI век (около 1550 - 1555г.) описано в житието му "Виляетнаме".

Старинни селски къщи с. Върбино

Намират се в централната част на селото. Построени са в края на XIX век и началото на XX век. Представляват типични добруджански къщи с чардаци, в високи зидани дувари и кичести овощни дръвчета. Селото предлага идеална възможност за селски туризъм. В близост се намират гъсти вековни гори.

Мраморна колона с надпис на арабски език

Колоната се намира в двора на джамията в с.Грънчарово. Тя е с издълбан(релефен) надпис на арабски език и описва краткия престой на турски султан през 30-те години на XIX век в този край, по време на пътуването му през Одрин - Шумен - Силистра.

Селищна могила в парк "Жажда"

Разположена е на 1км. на север от центъра на гр.Дулово, в началото на суходолие в парк "Жажда".
Селищната могила и районът около нея са били заселени още в древността, античността, средновекоието и османския период. Доказателство за това са намерените останки от керамични съдове, монети, оръжие, инструменти, основи на жилища и др. В миналото там е текла река и е имало многобройни извори. Сега е вододайна зона.

Източноправославна църква "Св.Георги Победоносец"

Църквата е строена през 30-те години на XX век. с дарения на местното население и средства отпуснати от румънската държава. Осветена е през 1937г. от владиката Геронтис. Градежът е дело на смоукия майстор, дядо Нанко от с.Иширково. Църквата е зографисанаот Урумов.

Исторически музей с галерия

Историческият музей е открит през 1998г. в гр.Дулово. Разполага с над две хиляди фондови единици (експонати) в 4 отдела: Арехология, Етнография, Нова и най-нова история и галерия. За две години обектът е посетен от почти пет хиляди посетители. В галерията са гостували десет изложби, между които на световноизвестния скулптор Вежди Рашидов и графика Захари Каменов.