Статистика

13/1/2011

Таблица за статистическа информация

Население в Общината 

 
 

Общ брой на населението:

38076
  от тях мъже 18783
  и жени 19293

Население по етническа група  в   %

  българска 18
  турска 68
  ромска 12
  друга 1,9

Саселение по вероизповедание  в  %

  християнско 18
  мюсюлманско 80
  друго 1,9

Средна възраст на населението:

42
  за мъжете 40
  за жените 43

Раждаемост по години

Брой родени в Общината

  2000 397
  2001 372
  2002 337
  2003 384
  2004 372
  2005 372
  2006 359
  2007 370
  2008 384
  2009 413
  2010 280

Смъртност по години

Брой починали в Общината

  2000 460
  2001 463
  2002 453
  2003 393
  2004 426
  2005 444
  2006 462
  2007 424
  2008 445
  2009 400
  2010 310

Забележка: Справката е актуална към 20 октомври 2010 г.