Изграждане на партньорски взаимоотношения

13/1/2011
За да може Общинска администрация – Дулово да предоставя вежливо и качествено административно обслужване очакваме от нашите потребители / клиенти/:
1. Да се отнасят към служителите на Общинската администрация учтиво и с уважение;
2. Да бъдат внимателни и любезни към останалите ни потребители;
3. Да ни предоставят пълна и точна информация в съответните срокове, а когато е необходимо да ни предоставят и допълнителна информация;
4. Да идват навреме за уговорените срещи;
5. Да правят конструктивни предложения, относно административното обслужване и с общи усилия да успеем да усъвършенствуваме същото.