Информационен център

10/12/2010
Информационен център  ОЦУИГ е изграден в отговор на нарасналите изисквания и потребности на гражданите, в интерес на ефективния управленски подход и в съответствие с Програмата за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация, с цел:

  • Увеличаване на прозрачността в работата и намаляване предпоставките за корупция;
  • Цялостен автоматизиран управленски контрол върху общинските дейности;
  • Устойчиво повишаване доверието на хората към Общината – чрез достъпни, по-бързо и качествено извършени услуги в дружелюбна и етична среда;
  • Създаване на задължителни предпоставки за електронното управление на местно ниво и предоставяне на услуги, съответстващи на европейските стандарти – във връзка с изпълнение изискванията за присъединяване към Европейския съюз.
 
Нашите клиенти, партньори и избиратели, гражданите и бизнесът очакват полагащото се на всеки данъкоплатец внимание, професионализъм, етичност и оптимално организиран процес на административното обслужване.

В ОЦУИГ ще получите лесен достъп до информация, бързо, компетентно и ефективно административно обслужване от добре осведомени и отзивчиви общински служители от Сектор “Правно и административно обслужване”, в приятна атмосфера на фронт-офиса.