Телефонен указател

10/12/2010

Обща администрация

Сектор “Правно и административно обслужване” 0864/2-24-24
Общински център за услуги и информация 0864/2-31-13

Специализирана администрация

Сектор “Инвестиции и УТ” 0864/2-25-12
Сектор”Общ.собственост и приватизация” 0864/2-32-29
Сектор”Хуманитарни дейности” 0864/2-24-44

ДИРЕКЦИЯ “Финанси”

Директор 0864/2-41-71
Счетоводство 0864/2-20-83

НАПРАВЛЕНИЕ ”Образование”

Гл.експерт 0864/2-52-70
Гл.счетоводител 0864/2-41-10
ЗАТС,каса 0864/2-25-84
ОДК 0864/2-41-57

СЕКТОР ”Култура и младежки дейности”

Главни специалисти 0864/2-31-22
ОНЧ ”Н.Й.Вапцаров” 0864/2-23-63
Исторически музей с галерия 0864/2-32-72

Други

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ 0864/2-26-38
0864/2-50-25
Отдел ”Военен” 0864/2-23-53
ПОбКЗНБАК /Гражданска защита/ 0864/2-22-95
Дежурен: 0864/2-21-31
РАДИОЦЕНТЪР и Връзки с обществеността 0864/2-27-97

Е-mail: dulovokmet@abv.bg