Кметове по кметства на територията на Община Дулово

10/12/2010
КМЕТСТВО
                КМЕТ
ТЕЛЕФОН
МОБ. ТЕЛ.
Черник
Себахат Реджеб Сопен
 
0864/ 231-42
0888004960
Овен
Юмер Февзи Мехмед
 
08625/ 22-33
0885898851
Вокил
Ехлиман Нихат Ехлиман
 
08646/ 22-33
0885898853
Окорш
Стефан Василев Славов
 
08641/ 22-66
0885898854
Паисиево
Неджля Садедин Хабил
 
08647/ 20-30
0885898856
Долец
Нихат Мехмед Сали
 
08647/ 22-15
0882361290
Боил
Митхат Талят Юмер
 
08647/ 20-02
0885898858
Орешене
Динчер Зифула Закир
 
08647/ 20-92
0885898859
Руйно
Юмит Юмер Башлъ
 
08649/ 25-72
0885898861
Яребица
Сертел Зейнал Кьосе
 
08649/ 22-81
0885898862
Правда
Турхан Халид Мустафа
 
08640/ 23-17
0882361291
Чернолик
Бейджан Фикрет Исмаил
 
08644/ 22-34
0885898864
Златоклас
Салим Мехмед Али
 
08643/ 22-13
0885898866
Поройно
Хаккъ Нуридин Ахмед
 
0864/2 21-90
0882361293
Водно
Рафи Реджеб Мустафа
 
0864/2 24-22
0885898868
Черковна
Гюрсел Реджеб Феим
0864/2 31-26
0885898869
Межден
Валентин Киров Костадинов
 
08645/ 22-16
0885898871
П.Таслаково
Ейсел Белял Али
 
0864/2 51-69
0885898872
Колобър
Юксел Бедри Хакъ
 
0864/2 50-19
0885898873
Върбино
Албена Маринчева Денева
 
08645/ 22-34
0882361294
Козяк
Добри Василев Мирчев
 
08645/ 22-23
0885898875
Раздел
Равие Ниязи Рамадан
 
0864/2 23-91
0885898876
Грънчарово
Петър Димитров Иванов
08648/ 23-98
0882361295
Секулово
Николай Илиев Илиев
 
08648/ 24-50
0882361297
Прохлада
Нурхет Мехмед Хасан
 
08648/ 22-37
0882361298
Скала
 
Селвия Ахмед Мехмед
 
0868/ 23-45
0882361282