Заместник Кметове в Община Дулово

10/12/2010
 
 
Юксел Исмаил
ЮКСЕЛ ИСМАИЛ
Ресор: „УТ, земеделие, екология, инвестиции”
Биографична справка:
Роден на 26.03.1966г в село Йорданово, обл.Силистра
Женен, с две деца

Образование
Висше – магистър по история и география ШУ”Епископ Константин Преславски”-Шумен

Професионална квалификация
Учител по история и география в СОУ
Следдипломна квалификация-„Мениджъмънт на социалните дейности”- СА”Д.Ценов”Свищов

Професионална кариера
1989/90г – учител в ОУ с.Секулово
1990/92 г- учител в ОУ с.Яребица
1992/93г –учител в СОУ”В.Левски”Дулово
1994/98г –учител в ОУ с.Черник
1998/2003 г- директор на ОУ с.Черник
2003/2009 – заместник-кмет в Община Дулово
2010г – началник на В и К – Дулово
2011 до 08.11.2011г директор на Дирекция „Бюро по труда” Дулово
Със заповед на кмета от 08.11.2011г е назначен за заместник-кмет на Община Дулово
Телефон: 0864/ 2-56-87