Председател на Общинския съвет

13/1/2011
Сезгин Рамис Галиб Сезгин Рамис Галиб
Биографична справка:
Роден на 13.06.1971 г. в град Дулово.

Завършил е висшето си образование в Лесотехническия университет - София през 2000 г., със специалност – “Инженер-лесовъд по горско стопанство”.

До избирането му за председател на ОбС Дулово/на 28.02.2008 г./ е работил в Държавната дивечовъдна станция “Каракуз” Дулово.

Женен, с две деца.

Телефон: 0864/2-31-00