Услуги, свързани с приемане на обекти и издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация

12/1/2011
 

   

Наименование на услугата

   

Срок

   

Нормативно
основание

 
1.

Удостоверение  по чл.52, ал.5 от ЗКИР, след завършване на строежа

- -