Административни услуги, извършвани от сектор “Хуманитарни дейности”

12/1/2011
 

   

Наименование на услугата

   

Срок

   

Нормативно
основание

 
1.
Декларации за семейно и имотно състояние за настаняване в общински жилища
веднага НУРУЖНГННПОЖ
2.
Удостоверение за картотекиране и определяне степен на жилищна нужда
до 3 дни
Чл.8, ал.1 от НУРУЖНГННПОЖ