Административни услуги, извършвани от дирекция "Финанси"

12/1/2011
 
    Наименование на услугата    

Срок

   
Нормативно
основание
 
1.

Издаване на удостоверения за липса на задължения към Общината /за общинско имущество/

- -