Разпределение на средствата за извънкласна и извънучилищна дейност

10/2/2010

На основание Приложение № 6 към т.13 от РМС № 937 от 2009 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2010 г. и във връзка с чл.14 от ПМС № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г., предоставям   по 14 лв. на ученик   за извънкласни и извънучилищни дейности на училищата – ВРБК, както следва:

училище
брой
сума
 
ученици
 

СОУ"Васил Левски" гр.Дулово

757
10598

СОУ"Йордан Йовков" с.Окорш

204
3878

СОУ"Христо Ботев" с.Паисиево

371
5194

ОУ"Христо Смирненски" гр.Дулово

547
7658

ОУ"Св.св.Кирил и Методий" с.Правда

118
1652

ОУ"Св.св.Кирил и Методий" с.Секулово

142
1988

ОУ"Св.св.Кирил и Методий" с.Черник

127
1778

ОУ"Д-р Петър Берон" с.Чернолик

130
1820

ОУ"Васил Левски" с.Яребица

151
2114

НУ"Светлина" с.Поройно

58
812
 
 
 
общо
2605
37492